31 Erato – Acropolis View Studio Balcony Apartment